Mladički so stari 3 tedne
SAMIČKE:

BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bali BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bella

BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Baci BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bonnie

SAMČKI:

BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bongo BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Byron

BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bolt BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bond

BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Balu BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bono

BERNSKA PLANŠARSKA PSIČKA DAYSHA - 3 tedne Bart